Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MMTA0012 P1b. Opiskeluvalmiudet 2 op
Vastuutaho
Median, musiikin ja taiteen tutkimus
Vastuuhenkilö
Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian opettajatuutorit Jaana Teinilä, Anna-Elena Pääkkölä ja Johanna Frigård

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskäsitys tieteellisen tiedonmuodostuksen perusteista, tiedonhakumenetelmistä, perus- ja aineopinnoissa käytetyistä opintojakson suoritustavoista sekä henkilökohtaisten opintojen suunnittelusta.

Sisältö

Tiedonhaun, informaatiolukutaidon ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Pääaineen valinnan yhteydessä opettajatuutorointi sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja motivaatiokirjeen laatiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Pääaineopiskelijat: luennot, harjoitustehtävät, tutustumiskäynti kirjastoon, HOPS ja motivaatiokirje.

Sivuaineopiskelijat: sähköinen tentti avataan suoritettavaksi Opiskeluvalmiudet-kurssin alettua.

Kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat: jakso suoritetaan harjoitustyöllä, johon saa ohjeet jakson vastuuopettajilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentin oppimateriaali: Heinonen, Yrjö (toim.): Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. 2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies