Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3301 Tiedonhallinta ja terveysteknologia 2 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ja osaa arvioida tiedon hallintamenetelmiä ja terveysteknologiaa kliinisessä hoitotyössä ja johtamisessa.

Sisältö

Tiedonhallinta päätöksenteon tukena
Tiedonhallinta vaikuttavuuden arvioinnissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmätyöskentely ja kirjallinen työ

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarityöskentelyssä hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:

- Berg M. 2004. Health Information Management. New York, Routledge.

- Englebardt S, Nelson R. 2002. Understanding databases. Health Care Informatics:an interdisciplinary approach. Mosby, St. Louis, Missouri.

- Kiviaho K, Winblad I, Reponen J. 2004. Terveydenhuollon toimintaprosesseja ja asiointia tukevat atk-sovellukset Suomessa. Kartoitus ja käyttöanalyysi.Osaavien keskusten verkoston julkaisuja. Helsinki.

- Perälä M-L, Junttila K & Toljamo M. 2007. Benchmarking-järjestelmän kehittäminen hoitotyöhön. Stakesin työpapereita 19/2007.

- Sinervo L, von Fiend N. (toim.) 2005. Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä. Stakes Aiheita 5/2005, Helsinki.

- Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2010. Helsinki.

Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita n. 100 sivua.

Lisätietoja

Opintojaksolla perehdytään kansainväliseen tutkimukseen ja opintojaksolla vierailee kansainvälisiä luennoitsijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet