Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3403 Kliinisen hoitotieteen sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu 15 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Maija Hupli.
Edeltävät opinnot
Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä ovat seuraavien opintojaksojen hyväksytty suorittaminen: Terveyspalveluorganisaation toimintaprosessit ja Terveyspalveluorganisaationtoiminnan evaluointi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa tutkimuksellisen, kliiniseen hoitotieteeseen perustuvan asiantuntijuuden ja valmiuden hoitotyön johtamiseen terveyspalveluorganisaatiossa.

Sisältö

Akateeminen asiantuntijuus
Projektin hallintataidot
Johtajuus- ja asiantuntijataitojen integrointi
Akateeminen portfolio

Toteutustavat

Pienryhmätyöskentely 50 t.
Ohjattu ja tavoitteellinen harjoittelu 200 t.
Itsenäinen työskentely 150 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmätyöskentely
Hyväksytty harjoittelusuunnitelma ja raportti
Hyväksytty harjoittelu
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pienryhmätyöskentelyssä ja harjoittelusuunnitelmassa opiskelija osoittaa perehtyneensä soveltuvin osin seuraavaan kirjallisuuteen:

- Duffy M, Dresser S & Fulton J. 2009. Clinical Nurse Specialist Tolkit: A Guide for a New Clinical Nurse Specialist. Springer Publishing Company. New York.

- Hamric A, Spross J, Hanson C. 2009. Advanced practice nursing. An integrative
approach. 4th edition, Saunders, St. Louis.

- Nikkilä J, Paasivaara L & Suhonen M. 2008. Innostavat projektit. Sairaanhoitajaliitto, Helsinki.

- Akateeminen portfolio. http://www.utu.fi/henkilokunta/palvelussuhdeasiat/portfolio/

- Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2012. Helsinki.

Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita.
Terveydenhuoltoa koskeva voimassaoleva lainsäädäntö ja strategiset asiakirjat.

Lisätietoja

Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkittua tietoa aiheesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet