Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032010 MA2 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Rami Olkkonen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kuluttajakäyttäytymiseen, erityisesti kuluttajan päätöksentekoprosesseihin vaikuttavat yksilö- sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Opiskelija osaa soveltaa kuluttajakäyttäytymisen perustietämystä markkinoinnin suunnittelussa ja ymmärtää kuluttajaymmärryksen merkityksen markkinaorientoituneen toiminnan peruslähtökohtana.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymisen eri osa-alueisiin, ts. kuluttajiin yksilöinä, ryhmien ja kulttuurien jäseninä sekä päätöksentekijöinä. Kurssi muodostuu luento-opetuksesta ja opiskelijoiden ryhmätöinä tekemästä harjoitustyöstä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

1. Kirjallinen kuulustelu MA032012 MA2.1 Kuluttajakäyttäytyminen, 4 op
2. Harjoitustyö MA032013 MA2.2 Kuluttajakäyttäytyminen, 2 op
Pienryhmissä tehtävä harjoitustyö on pakollinen ja se arvostellaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Consumer Behaviour: A European Perspective. Solomon, Michael; Bamossy, Gary; Askegaard, Søren; Hogg, Margaret. 4th ed., Harlow, Pearson Education 2010.
  2. Luennoitsijan erikseen ilmoittama artikkelilukemisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet