Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042803 KT6 II / MA20 II Talous ja psykologia 4 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia käyttäytymistaloustieteen (behavioral economics) perusteet. Opiskelija oppii tulkitsemaan taloudellista päätöksentekoa heuristisena prosessina, ja tuntee kurssin käytyään ihmisten käyttäytymisessä esiintyviä taipumuksia sekä keinoja suojautua niiden aiheuttamilta virheiltä.

Sisältö

Kurssissa perehdytään rationaalisuuden rajoitteisiin, käyttäytymisessä havaittuihin lainalaisuuksiin, tunteiden vaikutuksiin ihmisten välisissä suhteissa ja sijoittajapsykologiaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KT6 II / MA20 II "Talous ja psykologia", luentoja 20 t (Vihanto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu KT04B018 KT6 II / MA20 II, "Talous ja psykologia" ja luennoilla annettavat harjoitustehtävät, 4 op.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin osuus 80 % ja harjoitustehtävien osuus 20 % arvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

2. ja 3. vsk III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi vaihtoehtoista kirjallisuutta (noin 250 sivua). Vaihtoehto A:

1. The Psychology of Investing, 4. painos, Pearson Prentice Hall, Nofsinger, John R. (2011), 978-0-13-611703-2 tai uudempi (5. painoksesta ei lueta lukua 12).

2. Experiments in Economics. Playing Fair with Money, Routledge, Chaudhuri, Ananish (2009). Luvut 1-3. 978-0-415-47631-7.

Vaihtoehto B:

An Introduction to Behavioral Economics, 2. painos, Palgrave Macmillan, Wilkinson, Nick; Klaes, Matthias (2012). Luvut 1-4, 10-11. 978-0-230-29146-1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos