Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052022 YJ7/MA22 Markkinaoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Tuija Viinikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija markkinaoikeudellisiin kysymyksiin erityisesti yritystoiminnan näkökulmasta. Tarkoituksena on antaa valmiudet mm. arvioida mainosten hyväksyttävyyttä markkinointiin liittyvien säännösten perusteella.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastelun kohteena ovat lähinnä markkinointi-, kuluttajansuoja- ja tuotevastuukysymykset sekä elinkeinoharjoittajien välisiin suhteisiin liittyvä oikeudellinen sääntely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Markkinointijuridiikka 2013, Koivumäki Elina; Häkkänen Petteri (2013), 978-952-246-226-8

2. ICC:n markkinointisäännöt 2011
(http://www.icc.fi/userData/5176/Markkinoinnin-kansainvaliset-ohjeet-ICC-Markkinointisaannot_-final-version-2012.pdf)

3. Markkinoinnin pelisäännöt: osio markkinointi ja tuotteen virhe, Varhela, Markku; Virtanen, Pertti. (Sanoma Pron verkkopalvelu Juridiikkafokus) 978-951-0-24411-1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos