Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032030 MA4 Innovaatio- ja tuotejohtaminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Leila Hurmerinta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoinnin merkityksen potentiaalisten innovaatioiden kehittämisessä ja lanseeraamisessa sekä tuotelanseerauksen haasteet niin markkinoiden kuin markkinoivan yrityksen kannalta. Tavoitteena on myös oppia tulkitsemaan yrityksen tuotestrategisiin ratkaisuihin vaikuttavia markkina- ja kilpailuympäristötekijöitä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään yrityksen tuotejohtamisen kokonaiskenttään tuoteidean synnystä ja kehittämisestä tuotteen lanseeraukseen ja hallintaan. Tuotteen lanseerausta tarkastellaan sekä innovoivan yrityksen että asiakkaan näkökulmista. Opiskelija tekee kurssin aikana harjoitustyön lanseerausvaiheessa olevasta potentiaalisesta innovaatiosta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Loppuarvosana muodostuu harjoitustyöstä ja kirjallisesta kuulustelusta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Trott, Paul. Innovation management and new product development. 3rd ed., Harlow, Prentice Hall 2004. Soveltuvin osin. 
  2. Baker, Michael John; Hart, Susan. Product strategy and management. Harlow, FT Prentice Hall 2007. Soveltuvin osin. 
  3. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet