Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032055 MA6 Tietointensiivisten yrityspalveluiden markkinointi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Leena Aarikka-Stenroos
Edeltävät opinnot
Opintojakson MA3 suorittaminen ennen jaksoa MA6 on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä tietointensiivisen osaamisen markkinoinnin haasteisiin ja hankkia niitä erityistietoja, joita menestyksellinen työskentely esim. tietoteollisuuden yrityksissä, mainostoimistoissa, lakitoimistoissa, tilitoimistoissa, koulutus- tai konsultointiyrityksissä edellyttää. Jakso antaa tarvittavaa näkemystä myös asiantuntijapalvelujen ostajina toimiville. Jaksoa suositellaan markkinoinnin opiskelijoiden lisäksi myös tietojärjestelmätieteen, yritysjuridiikan, johtamisen ja organisoinnin sekä laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijoille.

Sisältö

Jaksossa perehdytään asiantuntijapalvelujen ja asiantuntijuuden luonteeseen, tietointensiivisten palveluiden ja ratkaisujen markkinointiin sekä asiantuntijayritysten markkinoinnin ja johtamisen erityiskysymyksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

1. Luentokurssi "Tietointensiivisten yrityspalveluiden markkinointi" 24 t (2*2 vt, Aarikka-Stenroos)
2. Neuvotteluharjoitus, 4 t, aktiivinen läsnäolo
3. Kirjallinen harjoitustyö asiantuntijapalveluyrityksestä

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu (luennot ja kirjat), neuvottelu ja harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Løwendahl, Bente R. Strategic management of professional service firms. 3. painos, Copenhagen Business School Press 2005.
  2. Muuta kirjallisuutta luennoitsijan ohjeiden mukaan. Esim. artikkelilukemisto tai Sipilä, Jorma. Asiantuntija ja asiakas. Myymmekö tunteja vai tulosta? Helsinki, WSOY 1998.

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013–2014. Kurssikuvaus löytyy sähköisestä opinto-oppaasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet