Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033220 MAS32 Kaupan strateginen markkinointi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Rami Olkkonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet ymmärtää kaupan strategisen markkinoinnin ja siihen liittyvän päätöksenteon keskeisiä osa-alueita. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on näkemys kaupan strategisen markkinoinnin ja arvontuotannon monitasoisesta luonteesta, konseptien ja markkinointistrategian laatimisesta sekä operatiivisten kilpailukeinojen valinnasta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan monipuolisesti kaupan strategisen markkinoinnin osa-alueita seuraavin keinoin:
1) Luennoilla käsitellään kaupan strategisen markkinointiin liittyviä aiheita sekä kurssin vastuuhenkilön että vierailevien asiantuntijaluennoitsijoiden toimesta.
2) Kirjallisuuden avulla tutustutaan monipuolisesti kaupan strategisen markkinoinnin osa-alueisiin.
3) Harjoitustyössä käydään läpi ja arvioidaan kaupan alan tieteellisissä lehdissä kahden viime vuoden aikana julkaistua kaupan markkinoinnin tutkimusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luentokurssi "Kaupan strateginen markkinointi" 12 t (2 vt, Olkkonen ja vierailevat luennoitsijat).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

1. Kirjallinen kuulustelu tai vaihtoehtoisesti referaatti/esseetyöt (kirjallisuus ja luennot) MA033321 MAS32.1. Kaupan strateginen markkinointi, 4 op
2. Harjoitustyö MA033322 MAS32.2. Kaupan strateginen markkinointi, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. McGoldrick, Peter J. Retail marketing. 2nd ed. New York, McGraw-Hill 2002.
  2. Finne, Sami; Kokkonen, Tuomas. Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju. Kilpailukykyä ECR-yhteistyöllä. Helsinki, WSOYpro 2005. 
  3. Luennoitsijan erikseen ilmoittamat artikkelit ja lisälukemistot.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet