Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033400 MAS40 Mainonta ja kulutuskulttuuri 30 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Ulla Hakala (Juha Panula & Lauri Pitkänen)
Edeltävät opinnot
Edellytetään MA2, MA5 ja MA8 suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää mainonnan, median ja kulutuksen roolin yhteiskunnassa ja tunnistaa, miten niitä voidaan suunnitella ja tutkia.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan kulutuskulttuuria, mainontaa ja medioita ja niiden merkitystä nyky-yhteiskunnassa. Kurssilla avataan mainonnan, brändien, mediaviestinnän ja kulutuskulttuurin teorioita ja sovelletaan niitä käytännössä sekä teoreettisissa että yhteistyöyritysten caseissa.
Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. MAS40.1 Strateginen suunnittelu (MA033410): I-periodin aikana opiskelija osallistuu MAS5, MAS6 ja MAS15 luento-opetukseen sekä projektiryhmän opetukseen. Periodin lopussa suoritetaan kaksi teoreettista casea, joissa sovelletaan kursseilla opetettua ongelman ratkaisussa.
2. MAS40.2. Luova mainonta (MA033420): II-periodin ajan projektiryhmissä tehdään asiakasyrityksille laaja case-harjoitus. Harjoitustyön tekemistä fasilitoivat vierailijaluennoitsijat ulkomailta ja Suomesta.

Toteutustavat

I-periodi: Luento-opetus 60 t. (sis MAS5, MAS6, MAS15 luennoille osallistumisen)
II-periodi: Työskentelyn ohjaus/kontaktitunnit 120 t.
Jos opiskelija on aiemmin suorittanut jonkin kursseista MAS5, MAS6, MAS15 tai MAS16, ne hyväksiluetaan ja sisällytetään MAS40-suoritukseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen, teoreettiset case-harjoitukset ja yhteistyöyritykselle laadittu case-raportti.
Aktiivinen läsnäolo I- ja II-periodin harjoituksissa ja opetuksessa.
MA033410 I-periodin osio 18 op
MA033420 II-periodin osio 12 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Percy, Larry; Elliott, Richard. Strategic advertising management. New York, Oxford University Press 2009 (tai uudempi).
  2. Rodgers, Shelly; Thorson, Esther (toim.). Advertising theory. New York, Taylor & Francis 2012.
  3. Turow, Joseph; McAllister, Matthew P. (toim.). The advertising and consumer culture. New York, Routledge 2009.
  4. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Lisätietoja

Kurssille valitaan 25–30 opiskelijaa kirjallisten hakemusten (= vapaamuotoisten motivaatiokirjeiden) perusteella edeltävän vuoden IV-periodin aikana. Hakuohjeet julkaistaan intrassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet