Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033050 MAS6 Mediaviestintä 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Juha Panula

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää viestimien lisääntymisen ja muuttumisen yhteydet keskeisiin mediaviestinnän teorioihin ja näkökulmiin. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti mediailmiöitä ja ympäröivää mediatodellisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisimpiin mediaviestinnän teorioihin ja näkökulmiin, joita voidaan soveltaa analysoitaessa mediaviestinnän vaikutuksia, käyttötarkoituksia ja merkityksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Harjoitustyö(t)

Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
1. Kotitentti, jolloin opiskelijat kirjoittavat itsenäisen noin 15-25 sivun mittaisen raportin luennoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.
2. Normaali tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-5. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Sullivan, John L. Media audiences. Effects, users, institutions, and power. London, Sage 2013.
 2. Luennoitsijan ilmoittamat tieteelliset artikkelit (10–15 kpl).
 3. Muu oppimateriaali ajankohtaisista mediailmiöistä.

Lisätietoja

Opintojakson sisällöstä, oppimateriaaleista ja suoritusmuodoista kerrotaan tarkemmin ensimmäisellä luentokerralla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet