Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033090 MAS16 Mainonnan suunnittelu ja tutkiminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Ulla Hakala
Edeltävät opinnot
Suositellaan edeltävänä MA5:n suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää mainonnan roolin yhteiskunnassa ja tunnistaa, miten mainontaa voidaan suunnitella ja tutkia.

Sisältö

Mainonnan suunnittelun osalta tarkastelun lähtökohtana opintojaksossa on mainonnan vaikutusprosessi. Tältä perustalta jaksossa käsitellään erilaisia mainonnan suunnitteluvaiheita ja ongelma-alueita. Esimerkkien ja interaktiivisuuden avulla luodaan ymmärrystä siitä, mihin mainonnan suunnittelussa ja käytössä tulisi kiinnittää huomiota. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on myös tuntemus menetelmistä, joiden avulla mainontaa voidaan tutkia ja tulkita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Johdantoluento (2 t Hakala) + Mainostorstai (6 t.) Intensiiviopetus englanniksi (16 t) 12–14.11.2013/Larry Percy, USA. Lisäksi opintojaksoon kuuluu opiskelijan itsenäisesti tai pienryhmässä laatima harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavasti: kirjallinen kuulustelu (osuus kokonaisarvosanasta 70 %) ja harjoitustyö (osuus 30 %).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Pardun, Carol J. Advertising and society. Controversies and consequences. Chichester, Wiley-Blackwell 2009 (tai uudempi).
  2. Percy, Larry; Elliott, Richard. Strategic advertising management. New York, Oxford University Press 2009 (tai uudempi).
  3. Rodgers, Shelly; Thorson, Esther (toim.). Advertising theory. New York, Taylor & Francis 2012.
  4. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Lisätietoja

Opintojakso on opetustarjonnassa joka toinen lukuvuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet