Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083023 TKMS7a/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM2/TJM2/YRM2/LOGS12 Monimuutt. men.: Faktorianalyysi 1 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY2 ja TKMY3.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perusvalmiudet kvantitatiivisen analyysin, erityisesti useita muuttujia sisältävien tilastollisten mallien, käyttämiseen liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisimpiä tilastollisia monimuuttujamenetelmiä ja niiden soveltamista SPSS-ohjelmistoa käyttäen. Kurssi jakaantuu kuuteen moduuliin, joista opiskelija voi valita yhden tai useampia. Kuhunkin moduuliin kuuluu suppea harjoitustyö, jossa tehtävänä on käsitellyn menetelmän soveltaminen jollain sopivalla, mahdollisuuksien mukaan omaan pääaineeseen liittyvällä aineistolla. Johdanto-osuus on yhteinen kaikille moduuleille.

Toteutustavat

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi "Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä". Kaikissa moduuleissa on kaikille yhteinen johdanto-osuus, luentoja 5 t ja harjoituksia 2 t (Kantola). Sen lisäksi kyseiseen moduuliin kuuluva opetus, luentoja 5 t ja harjoituksia 2 t (Lertola, Kantola).
TK083023 TKMS7a/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Faktorianalyysi, 1 op.
TK083024 TKMS7b/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Ryhmittelyanalyysi, 1 op.
TK083025 TKMS7c/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Varianssianalyysi, 1 op
TK083026 TKMS7d/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Regressioanalyysi, 1 op
TK083027 TKMS7e/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Logistinen regressio, 1 op.
TK083028 TKMS7f/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Erotteluanalyysi, 1 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen harjoituksiin, harjoitustyö ja kirjallinen kuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Using multivariate statistics, 5. painos, Allyn and Bacon, Tabachnick, Barbara G.; Fidell, Linda S. (2006), 0205459382.

2. Multivariate Data Analysis, Seventh Edition, Prentice Hall, Hair, Joseph F. Jr; Anderson, Rolph E; Babin, Barry J;Black William C (2009), 0-13-813263-1.

3. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, 4. ed., Sage Publications Ltd, Field, Andy (2013), 9781446249185

4. Kurssimoniste ja luennoilla jaettava kirjallinen materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos