Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083005 TKMS3 Riskienhallintamenetelmät 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY1, TKMY2 ja TKM4 tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013 -2014.
Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija riskienhallinnan teoriaan.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan muun muassa seuraaviin riskienhallinnan osa-alueisiin: riskin käsite ja luokittelu, päätöksenteko ja riski, päätöksentekijän riskikäyttäytyminen, vakuuttamisen matemaattiset perusteet, vakuutukset ja vakuutusmarkkinat.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Practical risk theory for actuaries, London, Chapman & Hall, Daykin, Chris D.; Pentikäinen, T.; Pesonen, M. (1996).
2. Options, futures, and other derivatives, 5. painos, Prentice-Hall, Hull, John C. (2003).
3. Derivatives Markets, Addison-Wesley, McDonald, Robert L. (2002).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos