Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083016 TKMS8/KTS12/LRS30 Korkoinstrumentit ja niiden arvottaminen 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKM11, TKMY3, TKM4 tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013 - 2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija korkojen aikarakenne-mallinnukseen sekä niiden soveltamiseen eri vaihtoehtoisten velkakirjainstrumenttien hinnoittelussa.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavat aihealueet: termiinikorkorakenteet, lyhyen koron mallit, nollakuponkilainat, velkakirjat, futuurit, swapit, termiinisopimukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen laskuharjoituksiin, harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaisesti sekä kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Arbitrage theory in continuous time, 2. painos, Oxford UP, Björk, Tomas 2004.
2. Veronesi, Pietro, Fixed Income Securities: Valuation, Risk, and Risk Management. Wiley & Sons 2010. 978-0-470-10910-6
3. de La Grandville, Olivier, Bond Pricing and Portfolio Analysis: Protecting Investors in the Long Run. MIT Press 2003. 978-0-262-54145-9
4. Luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos