Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063050 TMS42/TSS10 Kuluttajan aluekäyttäytyminen 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen
Edeltävät opinnot
TM062060 TM41/MA16 "Johdatus vähittäiskauppaan" tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa kulutuksen alueellisena ja sosiaalisena ilmiönä, joka toisaalta on riippuvainen aluerakenteesta, mutta toisaalta on itse aktiivisesti muuttamassa ja luomassa tätä rakennetta. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa sekä aluesuunnittelun että erilaisten kaupallisten toimijoiden (esim. vähittäiskauppa ja matkailu) näkökulmasta.

Sisältö

Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat kuluttaja, kulutus ja kulutustila. Suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat syventää ja täydentää tietojaan kuluttajakäyttäytymisestä ja/tai vähittäiskaupan strategisesta suunnittelusta. (ks. lisätiedot kurssin kotisivulta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opintojakso koostuu aloitusluennosta ja seminaari-istunnoista (yhteensä 12 h), joissa keskustellaan aihepiiriin liittyvistä teemoista ennalta jaetun materiaalin ja opiskelijoiden pitämien alustusten pohjalta. Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Essee ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arvosana määräytyy opiskelijan aktiivisuuden sekä esseiden (yhteensä 7 kpl) ja alustusten perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Wrigley, Neil; Lowe, Michelle, Reading Retail. A Geographical Perspective on Retailing and Consumption Spaces. London, Arnold, 2002.

2. Desmond, John, Consuming Behaviour. New York, Palgrave, 2003.

3. Mansvelt, Juliana; Geographies of Consumption, London, Sage Publications 2005.

4. Anderson, Jon: Understanding cultural geography. Places and traces, Routledge 2010.

5. Erikseen sovittavat artikkelit.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet