Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TS070001 TSY Johdatus taloussosiologiaan 3–4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija taloudellista toimintaa ohjaaviin ja kehystäviin tekijöihin sosiologisesta näkökulmasta. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä erilaisten yhteiskunnallisten rakenteiden ja taloudellisten toimijoiden välisiä suhteita sekä tunnistaa ajassa tapahtuvien sosiaalisten, kulttuuristen sekä teknisten muutosten vaikutuksia taloudelliseen toimintaan.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan taloussosiologian ominaispiirteisiin sekä tarkastellaan oppiaineen suhdetta muihin sosiaali- ja kauppatieteisiin. Tarkastelun kohteena ovat ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt kansallisesta ja globaalista näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

a) Kirjallinen kuulustelu (luennot 14 t + kirjallisuus) TS070001 TSY Johdatus taloussosiologiaan, 3 op (pakollinen laajuus KTK-/KTM-tutkintoa suorittaville).
b) Kirjallinen kuulustelu (luennot 14 t + kirjallisuus) ja miniessee TS070001 TSY Johdatus taloussosiologiaan, 4 op.
Kuulustelu muodostuu sekä luennoilla että kirjallisuudessa käsitellyistä aiheista. Kurssiarvosanan saamiseksi pitää kuulustelussa läpäistä erikseen sekä luentoja että kirjallisuutta koskevat osiot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Economic sociology. An introduction. London, Routledge, Hass, Jeff (2007), 978-0-415-39222-8. Sivut 1–61 ja 119–152.

Lisätietoja

Kurssin tentti järjestetään viimeisellä luentokerralla. Uusinnat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tenttipäivinä Publicumissa.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 070001 TSY.
Opintojakso on vastaava kuin TALS0001.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet