Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT010005 LRYB Kustannuslaskennan perusteet 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Vesa Partanen

Osaamistavoitteet

Kustannuslaskennan perusteiden tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen kustannusten ja kannattavuuden hallinnan peruskysymyksiin sekä antaa kattava yleiskäsitys budjetoinnista. Tarkastelussa on erityisesti tuotekohtaisten kustannusten laskentamenetelmät ja niiden antama tuki johdon erilaisille päätöksille. Opintojakson suoritettuaan 1. opiskelija hallitsee tuotekohtaisen kustannuslaskennan perusperiaatteet ja laskentatavat, 2. hänellä on kyky soveltaa tuotekustannuslaskennan laskentatapoja erilaisissa operatiivisissa päätöstilanteissa, 3. opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys budjetoinnin roolista yrityksen toiminnan suunnittelussa.

Sisältö

Opintojakso antaa välineitä ja valmiuksia kustannustehokkuuden ja kannattavuuden kehittämiseen erityyppisissä organisaatioissa. Opetuksen ydinalueita ovat tuotekohtaisten kustannusten laskentamenetelmät, kustannusten muodostumisen analysoimiseen kehitetyt menetelmät sekä budjetoinnin rooli toiminnan suunnittelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 22 t 0 t

1. Kevätlukukaudella (III periodi) luentokurssi LRYB Kustannuslaskennan perusteet; 24 t (Partanen).
2. Kevätlukukaudella (III ja IV periodi) harjoituskurssi LRYB Kustannuslaskennan sovellutukset; 22 t (Partanen ryhmät 1-4, Kunttu ryhmät 5-6, nn ryhmät 7-8).

Vaadittavat opintosuoritukset

Kokonaisuus LT010005 LRYB Kustannuslaskennan perusteet, 4 op.
Kuulustelu LT010006 LRYB Kustannuslaskennan perusteet, luennot ja kirjallisuus, 2 op. Kuulustelu LT010007 LRYB Kustannuslaskennan sovellutukset 2 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Talousohjaus ja kustannuslaskenta (1. painos). WSOYpro, Helsinki, Marko Järvenpää…/et al. (2010), 978-951-0-35813-9. Luvut 1-5.
2. Management and cost accounting, 4 th edition (or newer), Prentice-Hall, Upper Saddle River., Alnoor Bhimani.../et.al./ (2008), 9780273711490. Luvut 1-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos