Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083017 TKMS9/KTS10 Rahoitusinstrumenttien hinnoittelu 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKM4/KT13, TKMY3 tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013 - 2014.
Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarkastella rahoitusinstrumenttien yleisiä hinnoitteluperiaatteita käytännön kannalta relevanteissa tapauksissa.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavat aihealueet: 1) stokastinen diskonttotekijä ja yleistetty momenttimenetelmä (SDF/GMM), 2) beeta-hinnoittelu, CAPM, ICAPM ja APT sekä 3) optioiden ja korkoinstrumenttien hinnoittelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen laskuharjoituksiin ja/tai harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaisesti sekä kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Neoclassical finance, Ross, Stephen A. (2005).
2. Luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos