Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083022 TKMS10/KTS13/LRS29 Matemaattinen rahoitus 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKM11, TKMY3 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventyä nykyaikaisessa rahoituksessa sovellettavaan matematiikkaan.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavat aihealueet: stokastiset differentiaaliyhtälöt, Itôn lemma ja sen sovellukset, riskineutraali hinnoittelumitta, martingaalit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Syyslukukaudella luento- ja harjoituskurssi TKMS10 "Matemaattinen rahoitus", luentoja 28 t (Alvarez), harjoituksia 21 t (Alvarez).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. An Elementary Introduction to Mathematical Finance - Options and Other Topics, Cambridge, Ross Sheldon M. (2003)
2. Mathematics for Finance - An Introduction to Financial Engineering, Springer, Capinski, Marek; Zastawniak, Tomasz (2003)
3. Introduction to the economics and mathematics of financial markets, Cvitanic, Jaks a (2004), 0-262-03320-8.
4. Etheridge, A., A Course in Financial Calculus, 2002, Cambridge UP, Cambridge, UK.
5. Luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos