Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0080 K.7. KVANTITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, KIRJAT 1-3, SIVUAINEOPISKELIJAT 8 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Jani Erola

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen lähtökohtia ja perusmenetelmiä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu menetelmäkirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjat tentitään samalla tenttikerralla. Tenttiin luetaan:

Neuman: Basics of Social Research (2 nd edition) (4 op)
sekä lisäksi joko:
Treiman: Quantitative Data Analysis. Doing Social Research to Test Ideas (sivut 1-240)
tai seuraavat kaksi: 
Alkula, Pöntinen & Ylöstalo: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät, sivut 10-219, 233-266, 281-300 (2 op)
Toivonen: Empiirinen sosiaalitutkimus (Sivut 1-118) (2 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Perus- ja aineopinnot (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot