Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TS072054 TS6 Ympäristösosiologia 2–6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Leena Haanpää

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija ympäristösosiologian perusteisiin ja keskeisiin teoreettisiin lähestymistapoihin ja käsitteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ympäristön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan ajankohtaisia ympäristösosiologisia kysymyksiä yhteiskunnan mikro- ja makrotasolla. Opintojaksolla käydään läpi esimerkiksi globalisaation ympäristövaikutuksia sekä ympäristöongelmien ja ympäristömuutoksen muuttuvaa luonnetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Suoritusvaihtoehdot: a) 2 op (luennot 12 t + artikkelireferaatit luennoitsijan osoittamista kahdesta artikkelista) tai b) 6 op (luennot 12 t + artikkelireferaatit ja kirjat).
Kirjallinen kuulustelu TS072055 TS6 Ympäristösosiologia, luennot + artikkelireferaatit, 2 op.
Kirjallinen kuulustelu TS072056 TS6 Ympäristösosiologia, kirjat, 4 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Global environmental governance. Washington, Island Press, Speth, James Gustave (2006), 1-59726-080-0.
2. Environmental sociology. London, Routledge, Hannigan, John (2007), 9780415355131.
3. Invitation to environmental sociology. California, Pine Forge Press, Bell, Michael Mayerfeld (2004), 0-7619-87754.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 072054 TS6.

Kirjallinen kuulustelu TS072055 TS5 luennot ja artikkelireferaatit on vastaava kuin TALS0118.
Kirjallinen kuulustelu TS072056 TS7 kirjat on vastaava kuin TALS0119.

Luennot ja tentit pidetään Publicumissa.

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2012-2013. Katso jaksokuvaus sähköisestä opinto-oppaasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Perus- ja aineopinnot (Taloussosiologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet