Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033040 MAS5/TSS9 Kuluttamisen kulttuuri ja markkinoinnin henki 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Juha Panula

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää millainen vaikutus kulutuskulttuurilla ja markkinoinnilla on modernin ja jälkimodernin yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi opiskelija osaa havainnoida ja kritikoida kulutuskulttuurin ja markkinoinnin yhdessä tuottamia kulutusilmiöitä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kulutuskulttuuriin, sen historiaan, teorioihin ja poliittisuuteen. Samalla tutustutaan siihen, mikä merkitys markkinoinnilla ja mainonnalla on kulutuskulttuurissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
1. Kotitentti, jolloin opiskelijat kirjoittavat itsenäisen noin 15-25 sivun mittaisen raportin luennoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.
2. Normaali tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Sassatelli, Roberta. Consumer culture: History, theory and politics. London, SAGE Publications Ltd. 2009.
 2. Social communication in advertising: consumption in the mediated marketplace. Leiss, William; Kline, Stephen; Jhally, Sut; Botterill, Jacqueline. Routledge 2005.
 3. Luennoitsijan ilmoittamat tieteelliset artikkelit (4–8 kpl).

Lisätietoja

Opintojakson sisällöstä ja suoritusmuodoista kerrotaan tarkemmin ensimmäisellä luentokerralla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet