Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063150 TMS6/TUTUS9/MAS8/TSS11 Matkailun tulevaisuus ja matkailututkimus 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Juulia Räikkönen
Edeltävät opinnot
Ainakin yksi seuraavista: MALIe1 Johdatus matkailuun/Johdatus matkailuliiketoimintaa, TM6 Matkailumaantiede, TS5 Matkailun sosiologia, (ent. TS10) MAS7 Matkailu- ja kulttuuripalveluiden markkinointi (ent. MAS6) tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, minkälaisten tekijöiden arvellaan vaikuttavan matkailun tulevaisuuteen sekä ymmärtää miten tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä voidaan hyödyntää matkailututkimuksessa. Lisäksi opiskelija hahmottaa matkailuelinkeinon maantieteellisen, sosiologisen ja markkinointiin/johtamiseen liittyvän tutkimuksen kehityspolkuja, nykytrendejä ja tulevaisuuden teemoja.

Sisältö

Opintojaksolla pohditaan matkailun tulevaisuutta, johon vaikuttavat paitsi monet yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät muutokset, myös matkailijoiden muuttuvat tarpeet ja vaatimukset. Lisäksi tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen perusajatuksiin sekä matkailun maantieteelliseen, sosiologiseen sekä markkinointiin ja johtamiseen liittyvään tutkimukseen. Opintojaksoa suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka tekevät matkailuun liittyvää opinnäytetyötä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t

Lisäksi harjoitustyön aineisto kerätään Matka2014-messuilla Helsingin messukeskuksessa 17.1.2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Craig Webster; James Leigh; Stanislav Ivanov, Future Tourism: Political, Social and Economic Challenges, New York, NY: Routledge Ltd, 2012. Elektroninen kirja: DawsonEra.
  2. Brent W. Ritchie; Peter Burns; Catherine Palmer, Tourism research methods integrating theory with practice, Cambridge, MA : CABI Pub, 2004. Saatavana myös Ebraryn kautta. TAI Greg Richards; Will Munsters, Cultural Tourism Research Methods, Wallingford, Oxfordshire, UK : Cambridge, MA : CABI Pub, 2010. Elektroninen kirja: Ebrary.
  3. Artikkelikokoelma
  4. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet