Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0212 TSS13 KULTTUURIN JA ELÄMÄNTAVAN SOSIOLOGIA II 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Taru Lindblom
Edeltävät opinnot
TS3 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija syventyy elämäntavan, elämäntyylien, kulttuurin ja vapaa-ajan tutkimukseen. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää valitsemiaan kulttuuri-ilmiöitä ja elämäntapakysymyksiä ajankohtaisten teorioiden ja tutkimustulosten perusteella.

Sisältö

Opintojakso keskittyy kulttuurin ja elämäntavan tarkasteluun etenkin kansainvälisestä näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan uuden teknologian ja median, mainonnan ja markkinoinnin sekä muuttuvien hyvinvointivaltiojärjestelmien yhteyksiä elämäntapoihin ja vallitsevaan hyvinvointiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti

Opintojakson yhteydessä järjestetään mahdollisesti teemaseminaareja, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Giddens, Anthony (2007): Europe in the global age. Bodmin, Polity.
  2. Elliott, Anthony & Urry, John (2010): Mobile lives. London, Routledge.
  3. Artikkelikokoelma, saatavilla kurssin Moodle-sivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Sosiaalitieteiden laitos
VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT (Taloussosiologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot