Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0213 TSS14 KULUTUSSOSIOLOGIA II 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila
Edeltävät opinnot
TS4 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelijan tietämys kulutuksen sosiologiasta syvenee. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää aikaisempaa syvällisemmin kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan keskeisiä piirteitä sekä kulutuksen kriittistä tarkastelua.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutusta ja kulutusyhteiskuntaa monipuolisesti niin kulttuurisesta, sosiaalisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti

Opintojakson yhteydessä järjestetään mahdollisesti teemaseminaareja, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Ekström, Karin & Glans, Kay (2011): Beyond the consumption bubble. New York, Routledge.
 2. Toinen seuraavista:
  Bauman, Zygmunt (2008): Does ethics have a chance in a world of consumers? Cambridge, MA, Harvard University Press. (HUOM! E-kirjana kirjaston kokoelmissa)
  TAI
  Featherstone, Mike (2007): Consumer culture and postmodernism. Los Angeles, Sage Publications. (HUOM! E-kirjana kirjaston kokoelmissa)
 3. Artikkelikokoelma, saatavilla kurssin Moodle-sivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Sosiaalitieteiden laitos
VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT (Taloussosiologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot