Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0301 TSPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielma on valtiotieteiden ja kauppatieteiden maisterin lopputyö. Pro gradu -työskentelyssä opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimuksen tekoon niin, että tutkielman laadittuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä tieteellistä tutkimusta itsenäisesti ja osallistua tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimusongelman asetteluun ja teoreettisen viitekehyksen laatimiseen. Toisen lukukauden aikana kerätään tutkimusaineisto ja ratkaistaan tutkimusongelma. Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyn päättyessä kaikkien tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että opiskelija voi sen itsenäisesti tehdä loppuun lähitulevaisuudessa. Tutkielmatyöskentely kannattaa aloittaa ajoissa, jottei valmistuminen viivästyisi. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksissa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmien ohjaajien (Räsänen & Sarpila) kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Huom! Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon syventävään opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Kaikki pro gradu -tutkielmat käyvät läpi plagiaatintunnistuksen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte, josta tarkistetaan asiasisältö.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät - 5. vuoden syksy tai 5. vuoden syksy - kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot