Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0103 TSK KANDIDAATINTUTKIELMA 10 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielma on valtiotieteiden ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon lopputyö. Valtiotieteiden ja kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavalle se on esivaihe kohti pro gradu -tutkielmaa. Opintojaksolla opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimuksen tekoon ja harjoittaa esiintymis- ja keskustelutaitojaan.

Sisältö

Kandidaatintutkielmatyöskentely. Opiskelija laatii ja esittää pääasiassa olemassa olevaan lähdeaineistoon perustuvan tutkimusraportin, jota kutsutaan kandidaatintutkielmaksi. Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn osallistuttuaan opiskelija osaa hankkia, arvioida ja raportoida tietoa itsenäisesti. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksissa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Taloussosiologian seminaarityöskentelyyn voivat osallistua ne sosiologian opiskelijat, jotka haluavat valtiotieteiden kandidaatin tutkinnossaan erikoistua taloussosiologiaan. Opiskelijan on kuitenkin oltava yhteydessä opintojakson vastuuhenkilöön ennen tutkielmatyöskentelyn aloittamista. Taloussosiologiassa suoritettu kandidaatintutkielma antaa mahdollisuuden hakeutua taloussosiologian pääaineopiskelijaksi maisterivaiheessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte, joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta.

Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan on osallistuttava informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen.

Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Kaikki kandidaatintutkielmat käyvät läpi plagiaatintunnistuksen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Voidaan suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin TS072800 TSK.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot