Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063010 TMS2/JOS6 Globaali vastuullinen liiketoiminta 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Piia Nurmi
Edeltävät opinnot
TM23 Sidosryhmät ja yritysvastuun työkalut, JO11 Liiketoimintaetiikka tai JO9 Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristökysymykset tai vastaavat opinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kyky kriittiseen keskusteluun ja tieteelliseen ajatteluun on vahvistunut. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ajantasainen kuva yritysvastuun ja globaalin vastuullisen liiketoiminnan keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi opiskelija on kurssilla läpikäynyt useita alan keskeisiä julkaisuja, joita hän pystyy hyödyntämään myös muualla, kuten osana esim. pro gradu -työtään.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syvemmin vastuullisen liiketoiminnan käsitteet ja perusteet. Opintojaksolla avataan kriittisiä keskusteluja sekä yhdessä oppimalla etsitään uusia vastauksia vastuullisen liiketoiminnan globaaleihin kysymyksiin. Opintojakso vahvistaa opiskelijan kykyä analysoida erilaisia aihekokonaisuuksia ja artikkeleita sekä keskustella globaalin vastuun kysymyksistä. Opintojakso toimii luontevana jatkona talousmaantieteen kursseille TMe2 ja TM23 tai johtamisen aineen kursseille JO11 ja JO9. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Luento- / oppimispäiväkirja

Kirjallisen tentin voi korvata esseellä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Proctor, James D.; Smith, David M., Geography and ethics. Journeys in a moral terrain, London, Routledge, 1999.
  2. Artikkelikokoelma
  3. Luennoilla jaettava materiaali

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet