Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063141 TMS51/TJS10 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa II 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Kohijoki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet käyttää paikkatietomenetelmien tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Opiskelija oppii soveltamaan peruskurssilla opittuja paikkatietotaitojaan käytännön tutkimusongelmien ratkaisussa. Opiskelija oppii mm. ratkaisemaan kauppamatkustajan ongelman sekä tekemään erilaisia palvelualueanalyysejä. Samalla opiskelija kehittää paikkatieto-ohjelmistojen käyttötaitoaan.

Sisältö

Opintojaksolla sovelletaan paikkatietomenetelmiä alueellisten tutkimusongelmien ratkaisemiseksi liiketoiminnassa. Kurssilla tehtävien harjoitustöiden avulla tutustutaan mm. liikepaikkasuunnitteluun ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimiseen paikkatietomenetelmien avulla. Lisäksi tutustutaan erilaisiin paikkatieto-ohjelmistoihin. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Heywood, Ian; Cornelius, Sarah; Carver, Steve, An Introduction to Geographical Information Systems. 3rd ed., Pearson Education, Harlow 2006.
  2. Muu luennoilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan 24 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että talousmaantieteen pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet