Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG212030 LOG4/TM45 Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Tomi Solakivi ja Tuomas Kiiski

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on hyvä yleiskuva eri kuljetusmuotojen toiminnasta ja niiden taloudesta. Opiskelija ymmärtää kuljetusmuodon valinnan perusteet ja on sisäistänyt kuljetusmuodon valinnan merkityksen osana yrityksen logistiikkaa ja päätöksentekoa. Lisäksi opiskelija ymmärtää eri kuljetusmuotojen markkinoiden toiminnan periaatteet, kysynnän, tarjonnan ja markkinoiden tasapainon osalta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään eri kuljetusmuotojen toiminta ja niiden erityispiirteet, sekä kuljetusmarkkinoiden toiminnan keskeiset periaatteet. Kurssiin kuuluvat teorialuennot sekä kirjallinen tentti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet