Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062130 TM6 Matkailumaantiede 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Juulia Räikkönen

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää matkailun tarkasteluun alueellisesta näkökulmasta. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet ja hahmottaa matkailun lähtöalueista, kohdealueista ja matkailureiteistä koostuvana alueellisena vuorovaikutusjärjestelmänä. Lisäksi opiskelija ymmärtää kansainvälisen ja kotimaanmatkailun edellytyksiä, ilmenemismuotoja ja alueellisia vaikutuksia sekä tuntee matkailun suunnittelun ja kehittämisen perusajatukset.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi matkailumaantieteen keskeisiä teemoja, esimerkiksi kansainvälisen matkailun kehitystä ja alueellista jakaumaa, matkailun alueellisia vaikutuksia sekä matkailualueiden suunnittelua, kehitystä ja markkinointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Vuoristo, Kai-Veikko; Vesterinen, Nina, Lumen ja suven maa: Suomen matkailumaantiede,  2009.
  2. Williams, Stephen, Tourism geography: a new synthesis 2009.
  3. Artikkelikokoelma
  4. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet