Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM060001 TMY Aluenäkökulma talouselämään 3 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet tarkastella taloudellista toimintaa alueellisesta näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talousmaantieteen keskeiset käsitteet ja työvälineet sekä kykenee hyödyntämään niitä opinnoissaan ja erilaisissa työtehtävissä.

Sisältö

Vaikka talous on voimakkaasti globalisoitunut, taloudellinen toiminta on vahvasti riippuvaista alueellisten toimintaympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista. Opintojaksolla pohditaan, mitä tämä tarkoittaa yritysten ja muiden talouden toimijoiden näkökulmasta. Kurssikirja tarjoaa lyhyen johdatuksen talousmaantieteen oppihistoriaan ja keskeisiin teoreettisiin lähestymistapoihin. Luennoilla talousmaantieteen eri erikoistumisalojen edustajat Turun kauppakorkeakoulusta havainnollistavat kukin oman tutkimusalueensa erityispiirteiden kautta, miten alueellisuus näkyy ja vaikuttaa reaalimaailmassa. Keskeisiä teemoja luennoilla ovat yritysten sijaintiin liittyvät kysymykset; kuluttajien alueellinen käyttäytyminen (ml. kaupan maantiede); vastuullinen liiketoiminta; kansainvälisen matkailun kehitys sekä paikkatietomenetelmien hyödyntäminen liiketoiminnassa. (ks. lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Wood, Andrew; Roberts, Susan, Economic Geography. Places, networks and flows. London, Routledge, 2011.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet