Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG210010 LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 4 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Harri Lorentz

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää toimitusketjujen johtamisen keskeiset osa-alueet ja peruskäsitteet, sekä yrityksen toimitusketjuprosessien vaikutuksen yrityksen muihin toimintoihin, kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.

Sisältö

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. toimitusketjun hallinta ja strategia, prosessit ja suorituskyky, varasto-ohjaus, hankintatoimi, kuljetukset sekä logistiikkapalvelut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

LOGY "Toimitusketjujen johtamisen perusteet", luennot 12 t (2 vt, Lorentz ja vierailijoita).

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Harrison, Alan; van Hoek, Remko, Logistics Management and Strategy- Competing through the supply chain. 3rd ed. Prentice Hall 2008.
  2. Luentomoniste ja muu luentoihin liittyvä materiaali

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet