Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG212080 LOG8 Toimitusketjujen johtamisen projektityö 2–6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Harri Lorentz ja Juuso Töyli

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on toteuttaa yksin tai ryhmässä toteutettu ja ohjaavan opettajan kanssa sovittu työ tai hanke sekä sen aikataulu, jonka kautta opitaan suunnitelmallista ja tavoitteellista projektityöskentelyä. Osiossa korostuvat itsenäisen työskentelyn valmiudet.

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on toteuttaa pienimuotoinen ryhmätyö erillisen toimeksiannon mukaan. Työn aihe liittyy johonkin ajankohtaiseen toimitusketjujen johtamisen ja logistiikan teemaan, ja sen toteutustapa voi vaihdella (esim. näyttökoe, laajemman tilaisuuden järjestäminen, opetus- tai havaintomateriaalin tuottaminen esim. digitaalisesti, kirjallinen raportti ja/tai vaikkapa prototyyppi aihepiirin sopivasta järjestelmästä, ohjelmistosta tms.) Mikäli opiskelija haluaa suorittaa kurssin yksilötyönä, tulee hänen ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan. Myös opiskelijaryhmä voi tarjota hankeideaansa ohjaavalle opettajalle. Kummassakin tapauksessa ohjaajaan on oltava yhteydessä hyvissä ajoin ennen toivottua suoritusajankohtaa. Mikäli kyseessä on aineen tarjoama hanke, ryhmän kokoamisesta, toimeksiannosta ja ajankohdasta ilmoitetaan erikseen. Kurssilla tai sen osioilla ei siis ole lukujärjestykseen merkittyä suoritusaikaa.

Kurssisuoritus voi muodostua myös ulkomaille suuntautuneen opintomatkan ja siihen liittyvän kirjallisen raportin laatimisesta. Aineen opiskelijat ovatkin järjestäneet vuosittain tyypillisesti keväällä tehdyn yleensä 4-6 päivän opintomatkan jonka yhteyteen yhteistyössä aineen kanssa on laadittu kirjallinen työ. Työ on usein ollut ryhmänä toteutettu logistinen maa-analyysi kohdemaasta, jossa kukin opiskelija tarkastelee erikseen sovittua osa-aluetta. Yksittäisten kurssisuoritusten hyväksymisen edellytyksenä on ollut se, että sovittu ryhmätyö valmistuu kokonaisuutena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Projekti / käytännön työ

LG212081 LOG8 Toimitusketjujen johtamisen projektityö 1, 2-6 op
LG212082 LOG8 Toimitusketjujen johtamisen projektityö 2, 2-6 op
LG212083 LOG8 Toimitusketjujen johtamisen projektityö 3, 2-6 op

Opiskelija voi suorittaa 1-3 projektityötä, jotka ovat yhteensä laajuudeltaan 2-6 op.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. - 4. vsk, ajankohta ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita ja kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet