Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032071 MA12/LOG14 Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta 4–7 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Kaisa Saastamoinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy hahmottamaan yritysten jakelutieratkaisuja ja jakelusuhteisiin liittyviä johtamisongelmia ja arvioimaan kaupan ketjuliiketoiminnan sisältöä, logiikkaa ja johtamismenetelmiä.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään jakelun johtamisen keskeisiin kysymyksiin sekä kaupan alan yritysten liiketoimintamalleihin, asiakaslähtöiseen arvontuotantoon ja konseptien määritykseen.

Toteutustavat

1. Luentokurssi "Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta", johdantoluento 2 t (Saastamoinen) + 4*3 t (Mitronen ja Kautto) myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Luentokurssiin ja kirjallisuuteen liittyvä kuulustelu (Saastamoinen).
2. Harjoitustyö "Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta" (Saastamoinen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu:
MA032072 MA12.1/LOG14.1 Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta, luennot ja kirjallisuus, 4 op
Harjoitustyö:
KAPA2073 MA12.2/LOG14.2 Jakelun johtaminen ja kaupan ketjuliiketoiminta, harjoitustyö, 3 op.
Harjoitustyö on pakollinen Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I
Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijoille suositeltava ajankohta on maisteriohjelman 1. lukuvuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Rosenbloom, Bert. Marketing channels: a management view. 8th ed., Stamford, Cengage Learning 2013.
  2. Kautto, Matti; Lindblom, Arto; Mitronen, Lasse. Kaupan liiketoimintaosaaminen. Helsinki, Talentum 2008.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet