Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082005 TKM5/LOG16 Päätösanalyysi 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Irma Luhta
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY1 ja TKMY2 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yrityksissä ja muissa tulosyksiköissä tapahtuvan päätöksenteon tärkeimpiin matemaattisiin apuvälineisiin sekä päätösongelmien ratkaisemiseen käytännössä.

Sisältö

Opintojaksolla läpikäydään varastomallit, lineaarinen optimointi, kuljetus- ja kohdistusalgoritmit, verkkomallit sekä jonoteoriaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 35 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Operations research applications and algorithms, 4. painos, Duxbury Press, Winston, Wayne L. (2004), 053438058-1.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 082005 TKM5/LOG16 ja 212140 LOG16/TKM5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos