Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082006 TKM5/LOG16 Operaatioanalyysin perusteet 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Irma Luhta
Edeltävät opinnot
TKMY1

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelija yrityksissä ja muissa tulosyksiköissä esiintyvien optimointiongelmien mallintamiseen, laadullisten johtopäätösten tekoon sekä operaatioanalyysin keskeisimpiin menetelmiin.

Sisältö

Opintojaksolla läpikäydään varastomallit, lineaarinen optimointi, kuljetus- ja kohdistusalgoritmit, verkkomallit sekä näihin menetelmiin liittyvät herkkyysanalyysit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 35 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Operations research applications and algorithms, 4. painos, Duxbury Press, Winston, Wayne L. (2004), 053438058-1.

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut jakson TKM5/LOG16 Päätösanalyysi, hän ei voi suorittaa jaksoa TK082006 TKM5/LOG16 Operaatioanalyysin perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos