Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG212082 LOG9 Materiaalihallinnon teknologiat ja mittarit 6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Lauri Ojala ja Hanne-Mari Hälinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat varsin käytännönläheisesti logistiikkatoiminnoissa käytettäviin uusimpiin teknologioihin sekä keskeisiin toimitusketjun ohjauksessa käytettäviin mittareihin. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija kykenee itsenäisesti käyttämään e.m. mittareita sekä arvioimaan toimitusketjun hallinnassa tarvittavia järjestelmähankintoja sekä niiden vaatimien investointien kustannuksia, toteutusta, haittoja ja hyötyjä.

Sisältö

Tarkastelussa ovat mm. materiaalihallinnon sekä kuljetustoimintojen ohjaus, kaluston hallinta ja rahoitus; toimitusketjun hallinta ja toimintojen suunnittelussa käytettävät järjestelmät. Harjoitteiden kautta käydään läpi keskeiset toimitusketjun ohjauksessa käytettävät mittarit ja mittaustavat. Kurssilla käsitellään myös logistiikkakeskusinvestointeja ja niiden suunnittelua eri toimijoiden kannalta. Yritysesimerkein ja –vierailuin perehdytään mm. toimipaikka- ja reittisuunnitteluun; varastojärjestelmiin (RFID:n käyttö, ääniohjaus, automaattivarastot); toimitusketjun hallinnan tietojärjestelmiin sekä niihin liittyviin mobiiliratkaisuihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

LOG9 "Materiaalihallinnon teknologiat ja mittarit" luennot 12 t (Ojala, Hälinen ja vierailijat 2 t/vko), ja harjoitukset 12 t (Hälinen) ja yritysvierailut.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Kotitenttinä suoritettavat tehtävät, jotka koostuvat mm. laskentaharjoituksista (toimitusketjun mittarit) sekä laajahkosta kirjallisesti esitettävästä analyysistä annetuista tehtävistä yhtenäistä raportointirunkoa käyttäen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Pohlen, T. L., Klammer, T. P. ja Cokins, G., The Handbook of Supply Chain Costing. Lombard, IL, CSCMP 2009.
  2. Sakki, Jouni, Tilaus-toimitusketjun hallinta: B2B -vähemmällä enemmän, 7. painos. Vantaa, Hakapaino 2009.
  3. Muu kurssiin liittyvä materiaali

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-2014. Kurssikuvaus löytyy sähköisestä opinto-oppaasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet