Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KV200001 KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Anne Vihakara

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa (1) kertoa kansainvälisen liiketoiminnan keskeisistä kehityssuunnista, (2) selittää miten ja miksi yritykset harjoittavat kansainvälistä liiketoimintaa, (3) kertoa miten ja mistä syistä eri maiden liiketoimintaympäristöt ovat erilaisia sekä kuinka nämä asiat vaikuttavat yritysten toimintaan, (4) osaa kuvailla kansainvälisten yritysten vuorovaikutussuhteita globaalissa taloudessa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisen liiketoiminnan keskeisiin käsitteisiin ja ilmiöihin sekä annetaan yleiskatsaus maiden rajat ylittävän yritystoiminnan pääpiirteisiin. Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Molempiin vaihtoehtoihin kuuluu pakollinen tentti.

Toteutustavat

KVY VAIHTOEHTO A:
Vaihtoehto A sisältää luentokurssin KVY ”Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet” 14 t. Opintojaksoon kuuluu kirjallinen kuulustelu sekä sähköisiä tenttejä Moodle2:ssa. Kuulustelu ja tentit perustuvat luentoihin, e-kirjaan 1 ja Moodle2:ssa olevaan alla mainittuun oheismateriaaliin 2 ja 3.
KVY VAIHTOEHTO B:
Vaihtoehto B:n suorittaminen perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. Opintojaksoon ei kuulu opetusta. Sen sijaan opiskelija tenttii e-kirjan 1, Moodle2:ssa olevan oheismateriaalin 2 ja 3, artikkelit 4 ja 5 sekä suorittaa hyväksytysti sähköiset tentit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja Moodle2:ssa olevat sähköiset tentit.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Rao, P. Subba, Introduction to International Business 2010 (ebook, available in Ebrary)
  2. Incoterms 2010  http://www.burhilllogistics.com/content/pdf/Incoterms.pdf
  3. Ulkomaankaupan pankkitoimet  https://www.op.fi/media/liitteet?cid=150826941&srcpl=3
  4. Nummela, Saarenketo, Puumalainen, A Global Mindset – A Prerequisite for Successful Internationalization? Canadian Journal of Administrative Sciences 21(1), 51-64. 2004. (e-artikkeli kirjaston kautta)
  5. Peter J. Buckley, Pervez N. Ghauri, Globalisation, Economic Geography and the Strategy of Multinational Enterprises. Journal of International Business Studies (2004) 35, 81–98 (e-artikkeli kirjaston kautta)

Lisätietoja

KVY VAIHTOEHTO A: Luentomateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet