Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012031 LR15/MA15/KV14 Sijoittajaviestintä 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Mika Vaihekoski

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-14. Kurssikuvaus löytyy sähköisestä opinto-oppaasta. Kurssi on tarkoitus järjestää joka toinen lukuvuosi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia ymmärtää sijoittajaviestinnän merkitystä ja sen kytköksiä yrityksen eri toimintoihin sekä ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin. Jakson lähtökohtana on ”corporate governance”-käsite, joka viittaa lähinnä yrityksen omistajalähtöiseen, mutta myös muiden sidosryhmien vaatimuksia huomioivaan ohjaukseen ja viestintään. Rahoitusmarkkinoihin liittyvää sijoittajaviestintää tarkastellaan yrityksen liiketoimintastrategian, yrityksen sijoittajasuhdetehtävissä toimivien, sijoittajien, analyytikoiden ja median näkökulmista.

Sisältö

Sisällössä korostuvat erityisesti osakemarkkinoiden toimijoiden odotuksen viestinnältä sekä viestinnän kanavat, vaikutusmahdollisuudet ja yrityksen maineen hallinta. Sijoittajasuhteiden tarkastelu pyritään kytkemään myös toimintaympäristön, kuten kansainvälistymisen sekä osake- ja rahoitusmarkkinoiden lainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luennot 16 t (Tukkk:n ja vierailevia luennoitsijoita) ja mahdolliset yritysvierailut.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3 vsk. III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. VIRTANEN, MARJATTA, Sijoittajasuhteet johdon vastuuna. Helsinki, Sanoma Pro, 2010. ISBN 951-036-398-7.
2. HIRVONEN, AHTI; NISKAKANGAS, HEIKKI; STEINER, MAJ-LIS, Corporate governance – Hyvä omistajaohjaus ja hallitustyöskentely. Juva, WSOY, 2003.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali.

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-14. Kurssikuvaus löytyy sähköisestä opinto-oppaasta. Kurssi on tarkoitus järjestää joka toinen lukuvuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos