Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062032 TM3/KV17 Poliittinen maantiede ja Euroopan integraatio 4 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Sami Moisio

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin alueellisesta kehityksestä ja sen vaikutuksesta Pohjois-Eurooppaan. Lisäksi opiskelija ymmärtää poliittisten ja taloudellisten prosessien vuorovaikutuksen niin Euroopan integraation kehityksen kuin valtioiden muutoksen yhteydessä.

Sisältö

Opintojaksossa johdatetaan poliittisen maantieteen ja geopolitiikan keskusteluun, tarjotaan perustiedot taloudellisten ja poliittisten prosessien yhteenkietoutumisesta sekä syvennytään Euroopan alueellispoliittiseen muutokseen sekä historiallisen kehityksen että ajankohtaiskeskustelun osalta. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. MOISIO, SAMI, Valtio, alue, politiikka: Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta nykypäivään. Vastapaino, Tampere 2012.
2. Muu luennoilla jaettava materiaali

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-2014. Kurssikuvaus löytyy sähköisestä opinto-oppaasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet