Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032062 MA8 Digitaalinen markkinointi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Joni Salminen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakso tutustuttaa opiskelijat digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisiin osa-alueisiin ja menetelmiin, kuten hakukonemarkkinointiin, sosiaaliseen mediaan ja konversio-optimointiin. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee digitaalisen markkinoinnin eri menetelmät ja ymmärtää niiden roolin yrityksen monikanavaisessa markkinointistrategiassa. Hänellä on myös edellytykset suunnitella ja toteuttaa sähköinen markkinointikampanja ja raportoida sen tulokset.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista, harjoitustunneista sekä itsenäisestä työskentelystä. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Internet-mainoskampanjan valitsemalleen yritykselle osana Google Online Marketing Challenge -kilpailua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Halligan, Brian; Shah, Dharmesh. Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs. New Yersey, Wiley 2009.
  2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet