Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0002 P2. Fonetiikka ja ääntäminen 2 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Maarit Mutta (teorian opetus), Fanny Kerignard (käytännön harjoitukset)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ranskan oikeinkirjoituksen ja ääntämyksen pääkohdat. Ääntämys on sujuvaa ja luontevaa eikä siinä esiinny ymmärrettävyyttä haittaavia virheitä.

Sisältö

Tutustuminen sekä teoriassa että käytännössä ranskan ortoepiaan, äänteistöön ja prosodiikkaan. Perehtyminen fonostilistiikan keskeisiin ilmiöihin.

Toteutustavat

Luento- ja harjoituskurssi

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

suorituskieli ranska ja suomi; kirjallinen tentti tai essee ja ääntämiskoe / nauhoitettu esitelmä jonkin muun kurssin yhteydessä. Teoriaosuuden voi suorittaa myös kirjatenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ääntämisen osion arviointi: hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kalmbach, 2007. Prononciation française – Ranskan ääntäminen. Théorie et exercises – teoria ja harjoitukset. Jyväskylän yliopisto: Kielten laitos. (s. 13-114 + annexes).

Kalmbachin teoksen uudistettu painos Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones löytyy myös sähköisenä osoitteesta http://research.jyu.fi/phonfr/accueil.html 

Kirjaan liittyvät mp3-tiedostot löytyvät osoitteesta https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kielet/ranska/rfip015

Lisätietoja

Opetusta on 2h/vko (fonetiikka - teoria, periodi III) + 1h/vko (fonetiikka - ääntäminen, periodit III ja IV). Teoriakurssi arvostellaan arvosanoilla 0-5. Ääntämiskurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty. Ääntämiskokeesta on kuitenkin saatava vähintään 3/5 vastaava arvosana tullakseen hyväksytyksi. Syyslukukauden lopulla järjestetään ääntämisen vapauttava koe. Tarkemmat tiedot kokeesta ilmoitetaan oppiaineen intrasivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen