Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0005 P6. Kulttuurienvälinen viestintä 4 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Christophe Leblay (luennot ja kirjalliset harjoitukset), Fanny Kerignard (suulliset harjoitukset)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä (kulttuuri, etiikka, identiteetti, toiseus) ja pohtia niiden vaikutuksia kulttuurienvälisiin suhteisiin.

Sisältö

Tutustuminen sekä akateemiseen että ammatilliseen kielenkäyttöön, dokumentteihin perehtyminen ja niiden analysointi, synteesin kirjoittaminen, oman ja toisen tekstin muokkaus.

Toteutustavat

Luento-opetus, kirjalliset harjoitukset (lingvistiset ja pragmaattiset taidot), suulliset harjoitukset

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Ranskaksi: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) +
oppimispäiväkirja + itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen