Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0011 P8b. Asiatekstien analysointi ja kääntäminen 2 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Johanna Isosävi, Tarja Leblay ja Jean Vienne
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan ja kääntämään erilaisia asiatekstejä. Opiskelija osaa havainnoida ranskan- ja suomenkielisten asiatekstien välisiä eroja ja ymmärtää, miten ne voi ottaa huomioon käännösratkaisuissa. Opiskelija osaa käännösviestintätilanteessa hakea tietoa monipuolisesti sekä tietää, mitä pitää ottaa huomioon käännösten arvioinnissa ja oikoluvussa.

Sisältö

Suurelle yleisölle tarkoitettujen asiatekstien kääntäminen ranskasta suomeksi, käännösten suomen kielen arvioinnin perusteet, tiedonhaku käännösviestintätilanteessa sekä haetun tiedon arviointi ja hyödyntäminen.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus (harjoituskurssi) ja verkkotyöskentely

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

suorituskieli ranska ja suomi; osallistuminen opetukseen + harjoitustyöt + loppukäännös

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen