Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0342 A5.1.2 / S5.1.2 Keskustelupalstat, praktikum 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Marjut Johansson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa luennolla käytyjä teoreettisia käsitteitä ja metodologisia lähtökohtia kirjoitettuun keskusteluun. Hän osaa valita korpuksen, rajata tutkimusnäkökulman ja analysoida aineiston. Lisäksi hän kirjoittaa aiheesta tieteellisen esseen. Hän osaa keskustella aiheesta ryhmässä ja esitellä suullisesti lopputyönsä.

Sisältö

Toteutetaan keskustelupalstoja koskeva analyysi yksin tai ryhmätyönä.

Toteutustavat

ATK-luokassa tehtäviä, ryhmätyöskentelyä, essee

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Ranskaksi: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen lopputehtävä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Aikaisintaan 2. opiskeluvuosi

Lisätietoja

Kurssille voivat osallistua Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijat sekä ne Turun yliopiston opiskelijat, joilla ei ole ranskan kieltä pää- tai sivuaineena, jos kurssilla on tilaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on riittävä ranskan kielen taito. Opetus kurssilla on ranskan kielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A5.1. / S5.1. Kieli ja viestintä (Ranska, ranskan kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen