Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1042 A5.2.1 / S5.2.1 Vieraan kielen sanaston oppiminen 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Maarit Mutta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija tuntee vieraan kielen sanaston oppimisen tutkimuksen osa-alueen perusasiat, erilaisia tutkimussuuntauksia, metodologioita ja tuloksia tietystä näkökulmasta sekä osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä.

Sisältö

Tutustuminen vieraan kielen sanaston oppimisen perusteisiin, sanaston tutkimuksen teorioihin ja menetelmiin.

Toteutustavat

Luento-opetus / Verkkotyöskentely

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
tai
Kirjallinen tentti

Suorituskieli sovitaan opettajan kanssa.
Kirjatentti on mahdollista suorittaa normaalien tiedekuntatenttien lisäksi myös tenttiakvaariossa, ks. https://tenttis.utu.fi/login/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Aikaisintaan 2. opiskeluvuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan tunnilla ja/tai sovitaan erikseen opiskelijan kanssa. Kirjatentteihin luettavasta kirjallisuudesta saa lisätietoja oppiaineesta saatavasta kirjallisuuslistasta. Lista julkaistaan myös oppiaineen intrasivuilla. Esseen suorittamisesta pitää aina sopia etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen