Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKI0637 A2.6 Werbung und Werbesprache V 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksalainen filologia
Vastuuhenkilö
lehtori Doris Wagner
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2009–2010 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan mainonnan strategiat ja pystyy analysoimaan niitä.

Sisältö

Katsaus mainonnan strategioihin ja mainonnan psykologiaan. Valikoitujen saksalaisten ja suomalaisten mainosten avulla tutustutaan mainonnan menetelmiin ja mainonnassa käytettyyn kieleen sekä vertaillaan mainosten kulttuurisidonnaisia aspekteja.

Toteutustavat

Luento ja pienryhmätyöskentely, harjoitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

saksaksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Ruotsin, saksan ja venäjän laitos
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Ruotsin, saksan ja venäjän laitos