Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0886 2. Latinan jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja Veli-Matti Rissanen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kyky kääntää ja analysoida kielellisesti helppoa latinaa ja muodostaa yksinkertaisia latinankielisiä lauseita. Latinan kielen perusteiden sellainen hallinta, joka mahdollistaa aineopintojen kielitaitoa ja -tietoa vaativiin opintojaksoihin osallistumisen.

Sisältö

Klassisen latinan muoto-oppi ja lauseopin keskeiset rakenteet.

Toteutustavat

Harjoituskurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan materiaali.

Lisätietoja

Kurssin suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista tunneilla sekä harjoitustöiden tekoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S5.3. Latinan perusteet gresisteille (Kreikkalainen filologia)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1. Latinan kielen perusteet (Latinalainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen